Kvinnojouren Mira är en icke vinstdrivande, ideell förening som finns till för kvinnor som utsatts för våld, oftast av den man hon lever eller har levt samman med.
- Kvinnojouren Mira erbjuder kostnadsfria stödsamtal, skyddat boende och systerskap
- Vi förfogar över fullt utrustade lägenheter där vi kan erbjuda skyddat boende. 
- Alla barn bemöts individuellt som små människor med stora rättigheter, bl annat rätt till eget stöd och bearbetning. Alla barn hos Mira erbjuds TRAPPAN-samtal av erfaren personal.
- Vi fyller alla krav som Socialstyrelsen ställer för att vara utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen.
Verksamheten finansieras med verksamhetsbidrag från Nyköping och Oxelösunds kommuner samt omgivningens

Länkar

  • Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld, anhörig eller vän. Vi har öppet dygnet runt, samtalen är gratis i Sverige och syns inte på telefonräkningen.
  • Kvinnojouren NINA, Irakiska Kommittén för Kvinnors rättigheter. http://ikkr.org/svenska.php . http://ikkr.org/arabic.php .
  • RFSL RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) är en ideell organisation som arbetar för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.
  • Unizon Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.