Verksamhetschef till Kvinno- och tjejjouren Mira

Kvinno- och tjejjouren Mira

Kvinno- och tjejjouren Mira är en ideell förening som består av styrelse, volontärer och fast anställda. Jouren ger professionellt stöd till kvinnor som varit med om våld i nära relation samt deras barn och arbetar även stödjande med tjejer och unga kvinnor. Mira tillhör riksorganisationen Unizon, en partipolitisk och religiös obunden organisation som vilar på en feministisk värdegrund. Unizon samlar över 130 kvinno-, tjej-, trans-, och ungdomsjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinno- och tjejjouren Mira arbetar med krisstöd, bearbetande och stödjande samtal, informations- och rådgivningsinsatser, förebyggande arbete och opinionsbildning. Kvinnojouren driver ett skyddat boende där kvinnor i huvudsak placeras utifrån en individuell biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Mira har idag tre anställda; en kvinnoansvarig, en barnansvarig och en tjejjoursansvarig samt ca 20 aktiva medlemmar/volontärer.

Tjänsten som verksamhetschef

Vi söker en verksamhetschef som kan fortsätta det ständigt pågående systematiska förändringsarbete som utförs av anställda och medlemmar. Som verksamhetschef arbetar du självständigt direkt under styrelsen utifrån föreningens stadgar, verksamhetsplan och Unizons värdegrund. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du upprättar ansökningshandlingar för ekonomiska bidrag samt redovisar dessa, du svarar på enkäter och frågeställningar från Unizon och myndigheter. Du förser styrelsen med information och underlag inför sammanträden. Tillsammans med övrig personal samverkar du med andra organisationer, myndigheter och företag genom att delta i nätverk, arbetsgrupper och referensgrupper. Du omvärlds bevakar föreningens intresseområden och förväntas delta i mediedebatten samt vara föreningens ansikte utåt. Du håller i föreläsningar med fokus på närområdet. En betydande del av arbetsuppgifterna kommer att utgöras av att vara ansvarig för de kvinnor som bor på jouren, vilket innebär att du har stödjande/ bearbetande samtal och informationssamtal samt bistår kvinnor i praktiska frågor som t ex kontakt med myndigheter.

Kvalifikationer

-         Socionom eller likvärdig akademisk utbildning

-         Vidareutbildning inom kunskapsområdet våld i nära relation

-         Minst fem års arbetslivserfarenhet från socialt arbete

-         Minst två års arbetslivserfarenhet inom området våld i nära relation

-         Gedigen erfarenhet av att arbeta med stödjande/ bearbetande samtal

-         Erfarenhet av arbete i ledande befattning

-         Erfarenhet av att söka och följa upp ekonomiska bidrag

-         God förmåga till uttryck i tal och skrift

-         God förmåga till samarbete och samverkan

Meriterande

-         Erfarenhet från idéburen sektor

-         God datorvana samt förtrogenhet med sociala medier

-         Vana vid administrativ hantering

-         Erfarenhet av att ha arbetat på kvinno- och/eller tjejjour

 

Vi förutsätter att du som söker delar vår feministiska värdegrund och vill jobba för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 

Övrigt

Som anställd på kvinno- och tjejjouren Mira ges du goda möjligheter till kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar, kurser och seminarier. Du deltar i regelbunden handledning.

Helg- och kvällstjänstgöring förekommer

Löneanspråk anges i ansökan

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

För mer information kontakta styrelsen@kvinnojourenmira.se

 

Välkommen skicka din ansökan skickas till: styrelsen@kvinnojourenmira.se

Sista ansökningsdag 2020-05-10