Om du lever i ett förhållande där du blivit kränkt, kontrollerad eller utsatt för våld

OM du har en vän eller anhörig som blivit utsatt

Ta kontakt med Mira! Vi erbjuder

- Kostnadsfria stödsamtal 

- Boende för kvinnor och barn 

- Stöd i kontakt med myndigheter 

Vi har tystnadsplikt och du har möjlighet att vara anonym


If you have been the victim of threats or violence by your partner or someone else

If you have a friend or relative who has been exposed

Mira can offer

- Free counseling

- Accommodation for women and children

- Support in contact with authorities

We have confidentiality and you have the option to remain anonymous


Definition av våld som vi ställer oss bakom:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill" 
Per Isdal, Alternativ våld