• Kvinnojouren Mira är en icke vinstdrivande, ideell förening som finns till för kvinnor som utsatts för våld, oftast av den man hon lever eller har levt samman med.
  • Kvinnojouren Mira erbjuder kostnadsfria stödsamtal, skyddat boende och systerskap.
   Vi förfogar över fullt utrustade lägenheter där vi kan erbjuda skyddat boende. Vi fyller alla krav som Socialstyrelsen ställer för att vara utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen. Alla barn bemöts indivuellt som små människor med stora rättigheter, bl annat rätt till eget stöd och bearbetning. Alla barn hos Mira erbjuds TRAPPAN-samtal av erfaren personal.
   Verksamheten finansieras med verksamhetsbidrag från Nyköping och Oxelösunds kommuner samt omgivningens generositet i form av gåvor, stora som små.
 • Du kan göra skillnad - bli medlem i vår kvinnojour Mira!

Att vara kontaktkvinna kräver en hel del tid och energi, som man kanske inte alltid känner att man har möjlighet att ge. Vill du stödja oss, kan du istället bli stödmedlem. Vi välkomnar både män, kvinnor och organisationer som medlemmar.

Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas in på vårt bankgiro 5980-9814. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress och gärna mailadress.

Länkar

 • Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld, anhörig eller vän. Vi har öppet dygnet runt, samtalen är gratis i Sverige och syns inte på telefonräkningen.
 • Kvinnojouren NINA, Irakiska Kommittén för Kvinnors rättigheter. http://ikkr.org/svenska.php . http://ikkr.org/arabic.php .
 • RFSL RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) är en ideell organisation som arbetar för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.
 • Unizon Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.