VI BEHÖVER BLI FLER!

Kvinnojouren Mira vill utveckla verksamheten! 

Du som är intresserad av att
- Engagera dig i Öppethus kvällar med olika teman för kvinnor och barn som bor/bott på jouren
- Ingå i jourens barngrupp som gör olika aktiviteter t ex bakar, målar, läser läxor
- Fungera som kontaktkvinna till kvinnor och barn som bor på jouren

Talar du andra språk än svenska är det ett plus!